cs:publikace:transmission-systems

2017Tomas Horvath, Petr Munster, Josef VojtechSimultaneous transmission of accurate time, stable frequency, data, and sensor system over one fiber with ITU 100 GHz gridOptical Fiber Technologypdf link
2017Josef Vojtech, Martin Šlapák, Pavel ŠkodaJoint accurate time and stable frequency distribution infrastructure sharing fiber footprint with research networkOptical Engineeringpdf link
2013Jan RadilNové směry v návrhu a realizaci sítí - vyřeší koherentní systémy vše?Optické Komunikace 2013, Praha, Czech Republic, 24. - 25. 10. 2013pdf
2013Jan RadilPřenosy signálů citlivých na časování, pokročilé přepínače pro Open DWDMWDM Systems Summit 2013, Praha, Czech Republic, 26. 09. 2013pdf
2013Martin ŠŠlapák, Miloslav HůlaMultiagent System in Automatic Light Power Balance in Optical NetworksSPIE - Optics + Photonics 2013, San Diego, California, USA, 25. - 29. 08. 2013
2013Josef VojtěchFurther Fibre Capacity Increase for Accommodation of New ServicesTERENA Networking Conferrence 2013, Maastricht, Netherlands, 02. - 06. 06. 2013pdf
2013Josef VojtěchTransmission of Timing Sensitive Information Using Photonic ServicesICMII2013, Guangzhou, Guangdong, China, 13. - 14. 03. 2013pdf
2012Vladimír SmotlachaPhotonic Services for Real-time ApplicationsPhotonics Global Conference, Singapore, 13. - 16. 12. 2012pdf
2012Karel SlavíčekCEF Approach in CESNET Backbone NetworkACSAT2012, Kuala Lumpur, Malaysia, 28. 11. 2012pdf
2012Pavel ŠkodaPhotonic Services - Enable Real-time Applications over Long DistancesICP2012 - 3rd International Conference on Photonics 2012, Penang, Malaysia, 01. - 03. 10. 2012pdf
2012Pavel Škoda, Josef VojtěchFiber Pair Sharing27th NORDUnet Conference 2012, Oslo and Akershus University College, Norway, 18. - 20. 09. 2012pdf
2012Josef Vojtěch, Pavel Škoda, Vladimír SmotlachaPhotonic Services and their ApplicationsICTON 2012, University of Warwick, UK, 02. - 05. 07. 2012, posterpdf
2012Josef Vojtěch, Vladimír Smotlacha, Stanislav Šíma, Pavel ŠkodaPhotonic Services and their ApplicationsInfinity Tridentcom 2012, Thessaloniki, Greece, 11. - 13. 06. 2012, full paper
2012Pavel Škoda, Jan Radil, Josef Vojtěch, Miloslav Hůla100G COHERENT SYSTEM INTEROPERABILITYTERENA Networking Conference 2012, Reykjavík, 21. - 24. 05. 2012, slides
2012Josef Vojtěch, Lada Altmannová, Miloslav Hůla, Jan Radil, Stanislav Šíma, Pavel ŠkodaKoncepce CzechLight, nasazení ROADM v síti CESNET2WDM Systems Summit 2012, 18. 04. 2012pdf
2012Vladimír Smotlacha, Josef Vojtěch, Pavel ŠkodaPhotonic Services and their ApplicationsCOIN 2012, Keio University, Yokohama, 29. - 31. 03. 2012, posterpdf
2011Kurosh Bozorgebrahimi (UNINETT), Josef Vojtěch (CESNET), Pavel Škoda (CESNET)New trends in optical fiber communicationNORDUnet2011, Reykjavik, 07. 06. 2011pdf
2011Kurosh Bozorgebrahimi (UNINETT), Josef Vojtěch (CESNET), Pavel Škoda (CESNET)Photonic Trends in Future NetworksTERENA Networking Conference 2011, Prague, 17. 05. 2011, paper
2010Vojtěch Josef, Hůla Miloslav, Radil Jan, Karásek Miroslav, Šíma Stanislav, Škoda PavelCL DS-WSSFunční vzorek vlnového přepínače s dynamickým spektrem. C pásmo, 1 na 4 nebo 4 na1, rozlišení 1GHz.
2010Hůla Miloslav, Vojtěch Josef, Radil Jan, Uhlář Tomáš, Karásek Miroslav, Šíma StanislavCL colorless WSS degree 4Funkční vzorek modulárního zařízení pro automatické směrování vlnových kanálů mezi více směry pro jejich šíření v sítích vlnových multiplexů. 4 linková rozhraní, nemechanický princip, C pásmo.
2010Pužmanová RitaModerní optické síové prvkyETM - elektrotechnický magazín, číslo 4, svazek 20, ISSN: 1210-5422 (do RIV neexportovaný záznam)
2010Slavíček Karel, Vojtěch JosefCzechLight family of optical networking equipmentProceedings 10th International conference on Laser & Fiber-optical Networks Modeling, IEEE, 10.09.2010, ISBN: 978-1-4244-6995-6
2010Hůla Miloslav, Vojtěch Josef, Radil Jan, Uhlář Tomáš, Karásek Miroslav, Šíma StanislavCL colorless WSS degree 4Funkční vzorek modulárního zařízení pro automatické směrování vlnových kanálů mezi více směry pro jejich šíření v sítích vlnových multiplexů. Tech. param.: 4 linková rozhraní, nemechanický princip, C pásmo
2010Slavíček KarelSNMP optický powermeterFunkční vzorek Tech. param.: Napájení 9V=, rozsah opt. vstupu od -50dBm do +10dBm, výstup fast ethernet s protokolem SNMP.
2010Slavíček KarelSF TAPFunkční vzorek TAP pro jednovláknové optické spoje, tech. param.: Vložný útlum 2,2 dB, chassis LGX
2010Hůla Miloslav, Vojtěch Josef, Karásek Miroslav, Šíma Stanislav, Radil JanCLS/MFunkční vzorek zařízení pro variabilní distribuci, přepínání, směšování a monitoring optických signálů, tech. param.: 16 vstupů, 16 výstupů
2010Hůla Miloslav, Nejman JanSoftware pro dohled CzechLight zařízeníSoftware, identifikace: clmon, tech. param.: PHP language, SNMP, web interface
2010Hůla Miloslav, Vojtěch JosefSoftware pro komunikaci s chipem MAX6616Software, identifikace: cl-max6615, tech. param.: PHP language, PHP class, I2C, SMBus
2010Hůla Miloslav, Vojtěch Josef, Radil JanSoftware pro komunikaci s modulem fotonického přepínačeSoftware, identifikace: cl-cls_m-16×16-8×8, tech. param.: PHP language, RS232, CLI
2010Hůla MiloslavSoftware pro komunikaci s teplotními snímači řady RayngerSoftware, identifikace: cl-temp-rngMx, tech. param.: PHP language, PHP class, RS232
2010Hůla Miloslav, Altmann Michal, Vojtěch Josef, Radil JanSoftware pro komunikaci s WSS modulemSoftware, identifikace: cl-wss-coad, tech. param.: PHP language, RS232, CLI
2009Vojtěch Josef, Hůla Miloslav, Radil Jan, Karásek Miroslav, Šíma Stanislav, Nejman Jan, Holub PetrZařízení pro skupinové vysíláni optických signálů v Internetu a jiných sítíchPatent č. 300811, vydal Úřad průmyslového vlastnictví v Praha, vlastník CESNET z.s.p.p., datum registrace 04. 12. 2007
2009Vojtěch Josef, Uhlář Tomáš, Karásek Miroslav, Hůla Miloslav, Škoda Pavel, Radil JanCL - TLSFunkční vzorek laditelného laserového zdroje. Digitální vstup 1xUSB, Napájení 230V stř., jeden svázaný výstup, ctyři laditelné laserové zdroje s krokem 100 GHz, každý přes celé C pásmo
2009Vojtěch Josef, Škoda Pavel, Hůla Miloslav, Uhlář Tomáš, Radil Jan, Karásek Miroslav, Šíma StanislavCL colorless VMUX/VDEMUXFunkční vzorek bezbarevného variabilního multiplexoru/demultiplexoru. 9 vstupů, jeden výytup, nebo 1 vstup a 9 výstupů. 40 DWDM kanálů v C pásmu, rozestup kanálů 100 GHz, maximální útlum 6,5 dB, napájení 2x230V stř.
2009Vojtěch Josef, Uhlář Tomáš, Hůla Miloslav, Škoda Pavel, Altmann Michal, Karásek Miroslav, Šíma Stanislav, Radil JanCLM 4×8 - multicastující optický přepínač založený na nemechanickém principuFunkční vzorek multicastujícího optického přepínače. Vstupy 4, výstupy 8, 1530-1570 nm, útlum max 14 dB, doba přepnutí max 6 ms.
2009Karásek Miroslav, Vojtěch Josef, Radil Jan, Škoda PavelCL WC MZIFunkční vzorek fotonického konvertoru vlnových délek s vícenásobným výstupem. Jeden vstup pro konvertovaný signál rychlosti až 40 Gb/s libovolné vlnové délky v C pásmu a libovolného stavu polarizace, jeden vstup pro semínka vstupních signálů.
2009Vojtěch Josef, Hůla Miloslav, Uhlář Tomáš, Holub Petr, Karásek Miroslav, Radil Jan, Šíma StanislavCLM 2×16 + 16×2 (with back channels switching)Funkční vzorek s přepínačem zpětných kanálů pro možnost snadného ověření funkčnosti spojení na úrovni L2 (Ethernet) a L3 (IPv4/IPv6) vrstvy pro snadné ladění. Širokopásmový optický přepínač pro skupinové vysílání se 2 vstupy a 16 výstupy. Umožňuje přepínat optický signál (i vlnový multiplex) ze vstupu na libovolné množství výstupú (1 až 16). Zároveň poskytuje zpětné kanály (od příjemců k vysílači) a jejich přepínání pro snazší ladění. Řízení lze realizovat přes SSH terminál, nebo přes webové rozhraní. Webové rozhraní přistupuje k přepínači vzdáleně pomocí TCP/IP protokolu a mimo jiné umožňuje časové plánování přepnutí. Přepínač lze použít k dynamickému skupinovému vysílání vysokorychlostních datových toků, např. high definition video. Velikost vzorku je 2U, napájení duální AC 230V/50Hz, šířka pásma 1280-1620 nm
2009Vojtěch Josef, Hůla Miloslav, Uhlář Tomáš, Karásek Miroslav, Radil Jan, Šíma StanislavCLM 8×8Funkční vzorek širokopásmového optického přepínače s vyšším počtem optických vstupů a výstupů (8×8), šířka pásma 400 -1620 nm
2009Karásek Miroslav, Vojtěch Josef, Radil JanTransmission of 20x10GE channels over 334km in a cascade of 3 TDM-pumped RFAČlánek ve sborníku. International Conference on Transparent Optical Networks, ICTON2009, IEEE Catalog Number: CFP09485-CDR , 28. 06. 2009, ISBN: 978-1-4244-4826-5
2009Hůla Miloslav, Vojtěch Josef, Radil JanSoftware pro komunikaci s VMUX modulem typu VMX-W40Software, Praha, sídlo CESNET, identifikace: cl-vmux-gf, tech. param.: C language, RS232
2009Hůla Miloslav, Nejman Jan, Vojtěch Josef, Radil JanSoftware pro konfiguraci a dohled CLA zesilovačů přes protokol http a httpsSoftware, Praha, sídlo CESNET, identifikace: cla-webmin, tech. param.: PHP, HTTP(S)
2009Hůla Miloslav, Nejman Jan, Vojtěch Josef, Radil JanSoftware pro konfiguraci CLA zesilovače pomocí řádkového LCD displeje s tlačítkovou klávesnicíSoftware, Praha, sídlo CESNET, identifikace: orbitald, tech. param.: Matrix Orbital, RS232
2009Hůla Miloslav, Nejman Jan, Vojtěch Josef, Radil JanSoftware pro periodické monitorování a dohled parametrů zařízení CLSoftware, Praha, sídlo CESNET, identifikace: postman, tech. param.: PHP, SNMP trap, mail reports
2009Hůla Miloslav, Nejman Jan, Vojtěch Josef, Radil JanVíceprocesový software pro komunikaci s EDFA modulem s vyrovnávací pamětíSoftware, Praha, sídlo CESNET, identifikace: gw_edfa, tech. param.: PHP, RS232, shared memory
2008Karásek M., Vojtěch J., Radil J., ŠŠíma S.Modulární stavebnice zařízení pro ramanovské rozprostřené optické zesilování signáluTechnické řešení se týká modulární stavebnice zařízení pro ramanovské rozprostřené zesilování signálu.
2008Vojtěch J., Hůla M., Radil J., Karásek M., ŠŠíma S., Nejman J., Holub P.Zařízení pro skupinové vysíláni optických signálů v Internetu a jiných sítíchTechnické řešení se týká zařízení pro čistě optické optické skupinové vysílání optických signálů.
2008Uhlář T., Vojtěch J., Hůla M., Karásek M., Radil J., ŠŠíma S.CL OCM BTZařízení současně monitoruje výkonové úrovně signálů v hustém vlnovém multiplexu a poskytuje přehled přítomných/nepřítomných kanálů. Zařízení je připojitelné k PC po standartní sběrnici USB a je vhodné jak k servisnímu použití tak i ke dlouhodobému sledování. Zařízení může částečně nahradit spektrální analysátor.
2008Radil J., Hůla M., Vojtěch J., ŠŠíma S., Karásek M.CL-ROADMZařízení je určeno pro začleňování a vydělování 40 DWDM kanálů z/do průchozího optického DWDM multiplexu. Zařízení je bez pohyblivých částí, životnost není omezena.
2008Hůla M., Vojtěch J., Radil J., ŠŠíma S., Karásek M.CL-VMUXZařízení je určeno pro multiplexování nebo demultiplexování 40 DWDM kanálů, každý s ekvalizací optického výkonu. Zařízení je bez pohyblivých částí, životnost není omezena.
2008Hůla M., Vojtěch J., Radil J., ŠŠíma S., Karásek M.CLC 2FBG HSFunkční vzorek duálního laditelného kompenzátoru chromatické disperze pro rychlosti až 80 Gbit/s užívající širokopásmových vláknových Braggovských mřížek.
2008Vojtěch J., Hůla M., Nejman J., Radil J., ŠŠíma S., Karásek M.CLS 16×16Zařízení je určeno pro čistě optické přepínání signálů. Zařízení se vyznačuje značnou širokopásmovostí, velmi nízkým vložným útlumem a velmi nízkým přeslechem. Funkce je zařízení je založena na miniaturní elektro-mechanických částech (životnost je omezena 10.0E+09 počtem cyklů minimálně) a je neblokující.
2008Hůla M., Vojtěch J., Nejman J., Radil J., ŠŠíma S., Karásek M.CLS-PM 8×8Zařízení je určeno pro čistě optické přepínání signálů s monitorováním optického výkonu na vstupech. Zařízení je bez pohyblivých částí (životnost není omezena počtem cyklů) a je neblokující.
2007Vojtěch J., Radil J., ŠŠíma S., Karásek M.CLA DI01FPrototyp dálkově spravovaného duálního optického zesilovače EDFA pro linkové zesilování v obou směrech. Prototyp je určen pro nasazení v přenosových systémech hustého vlnového multiplexu s kanály výrazně odlišných vlnových délek.
2007Vojtěch J., Radil J., ŠŠíma S., Karásek M.CLA PB01FPrototyp dálkově spravovaného duálního optického zesilovače EDFA v konfiguraci výkonový zesilovač, předzesilovač určený pro přenosové systémy hustého vlnového multiplexu.
2007Vojtěch J., Radil J., Hůla M., ŠŠíma S., Karásek M.CLA PB02FPrototyp dálkově spravovaného duálního optického zesilovače YEDFA v konfiguraci výkonový zesilovač s vysokým výstupním výkonem a předzesilovač. Prototyp je určen pro terminaci velmi dlouhých linek v přenosových systémech hustého vlnového multiplexu s kanály výrazně odlišných vlnových délek.
2007Vojtěch J., Radil J., ŠŠíma S., Altmann M., Karásek M.CLC 2FBGPrototyp duálního laditelného kompenzátoru chromatické disperze pro rychlosti do 10Gbit/s užívající vláknových Braggovských mřížek.
2007Vojtěch J., Hůla M., Radil J., Karásek M., ŠŠíma S.CLM 4×4Funkční vzorek sloužící k čistě optickému skupinovému vysílání signálů bez mezipřevodu na signál elektrický. Zařízení je transparentní pokud jde rychlost i modulační formát ani nevnáší do přenosu žádné nedeterministické zpoždění.
2007Vojtěch J., Radil J., ŠŠíma S., Nejman J., Karásek M.CLS 8×8Zařízení je určeno pro čistě optické přepínání signálů. Zařízení je bez pohyblivých částí (životnost není omezena počtem cyklů) a je neblokující.
2006Vojtěch J., Radil J., ŠŠíma S., Karásek M.Modulární stavebnice zařízení pro optické zesilování signáluTechnické řešení se týká modulární stavebnice zařízení pro čistě optické zesilování signálů. Patří do oblasti telekomunikační techniky a služeb.
2006Vojtěch J., Karásek M., Radil J., ŠŠíma S.CLA PB02Prototyp duálního optického zesilovače EDFA s vysokým výstupním výkonem, vhodný zejména pro NIL řešení překlenující velké vzdálenosti.
2005Vojtěch J., Radil J., ŠŠíma S.CLA DI01Prototyp vzdáleně ovládaného dvojnásobného linkového zesilovače EDFA výšky 1U určeného pro rackové skříně.
2005Vojtěch J., Radil J., ŠŠíma S.CLA PB01Prototyp vzdáleně ovládaného dvojnásobného EDFA zesilovače výšky 1U uřčeného pro rackové skříně. Zařízení je vhodné pro osazení na linkách se zesilováním za vysílačem a pře přijímačem a pro linky se zesilováním pouze na jednom konci linky.
Poslední úprava: 06.12.2017 01:18