cs:start

Oddělení optických sítí

Oddělení zajišťuje:

 • výzkum a uplatnění jeho výsledků v projektu E-infrastruktura CESNET
 • institucionálně podporovaný výzkum pro dlouhodobý koncepční rozvoj CESNETu
 • účast v mezinárodních a dalších výzkumných projektech
 • uplatnění výsledků výzkumu v praxi

v následujících oblastech:

 • výzkum principů a technologických trendů budování optických sítí a jejich ověřování
 • výzkum, vývoj a ověřování fotonických zařízení, uplatňování jejich výsledků v praxi, provoz optické laboratoře a rozvíjení „Liaison with Industry“
 • výzkum uplatnění plně optických funkcí v experimentálním prostředí a v komunikační infrastruktuře
 • výzkum, projektování a ověřování CEF sítí, fotonických služeb, lambda služeb, GOLE a GLIF, Future Internet a další obdobné iniciativy dle možností
 • technicky optimální řešení vláknové infrastruktury, pronájmu nasvícených vláken, CBF a zahraniční konektivity

Služby oddělení:

 • zjištění dostupnosti vláken
 • konzultace k nasvícení vláken
 • konzultace k nestandardním přenosům
 • projektování nasvícení jedno-/dvouvláknových tras
 • měření v laboratořích
 • pronájem přístrojů
Last modified: 25.10.2023 00:47