cs:projects:dobi

DOBI - Detekce Ohrožení Bezpečnosti Infrastruktur

Vláknová infrastruktura je naprosto esenciální pro většinu přenosů informace na větší vzdálenosti. Vláknová infrastruktura je ale velmi často ohrožována, jak při stavebních pracích (např. nekázní, chybami), ale také krádežemi vedení. Vlákna samotná lze ale použít přímo tak, že se stávají distribuovaným senzorem. Při vhodných konfiguracích mohou vlákna sloužit stále k primárnímu účelu, tedy k přenosu dat a není nutné vyhrazovat zvláštní vlákna pro snímání anomálií.

Realizace

  • 2015–2022

Účastníci

  • Vysoké učení technické v Brně
  • Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
  • CESNET

Last modified: 16.03.2022 10:18