cs:projects:portaoptica

Porta Optica Study

Začátekúnor 2006
Konecčervenec 2007
www.porta-optica.org

Porta Optica Study (POS) byl patnáctiměsíční projekt podporovaný Evropskou komisí, končící v dubnu 2007. Byl zaměřen na přípravu rozvoje vysokorychlostních sítí pro výzkum a vzdělávání založených na temných vláknech v zemích východní Evropy, pobaltských státech a v zemích jižního Kavkazu. Konsorcium 12 partnerů zpracovalo v rámci projektu rozbor národních výzkumných a vzdělávacích sítí po stránce technické, ekonomické, právní i strategické a stanovilo doporučení k nasazení optických sítí v jednotlivých zemích včetně přeshraničních vláknových propojení a způsobu nasvícení. Projekt koordinovalo Poznaňské superpočítačové a síťové centrum.

Více informací o projektu naleznete na stránkách CESNETu.

Významné výsledky

  • Nečíslovaný seznamDeliverable D3.2v3: Economic analysis, dark fibre usage cost model and model of operations, pdf
Poslední úprava: 27.04.2016 14:30