cs:projects:gn4

GN4-2 JRA1 T1

Oddělení optických sítí CESNET vede první z úkolů (T1) aktivity JRA1 „Vývoj a prototypování síťové infrastruktury“. V T1 „Rozvoj sdílené optické infrastruktury“ se především pracuje na zefektivnění infrastruktury sítě GEANT. Toho v projektu dosáhneme tím, že budeme sdílet infrastrukturu s sítěmi lokálních NREN. T1 si klade za cíl vyvinout metodiku a smluvní podmínky pro sdílení infrastruktury mezi GEANTem a NRENy a tuto metodiku uplatnit v praxi na vybraných trasách. Sdílení infrastruktury umožní nové koncepty Alien Waves a Spectrum Sharing, na kterých oddělení optických sítí CESNET pracuje již řadu let.

GN4-2 JRA2 T1

Consolidated Connection Service

Task má za cíl zjednodušit způsob zajišťování služeb sítě GEANT a představit sjednocený model služby typu okruh různých parametrů. Služba pak bude prezentována skrze intuitivní portál. Předmětem integrace budou postupně služby oD, GÉANT Plus, MD-VPN, EVPN, Geant Waves a podobné. CCS zároveň představí API, se kterým bude pracovat nejen vlastní portál prezentující služby, ale i aplikace a agenti třetích stran.

GN4-2 JRA1 T3

Integrace E-infrastruktur do sítě GÉANT (vedoucí tasku : Garreth Malone – HEAnet)

Tématem činnosti JRA1 T3 je komplexní příprava sítě/organizace GÉANT směrem k potřebám uživatelů a jejich požadavkům na využití „cloudových“ služeb nabízených komerčními poskytovateli (např. Microsoft Azure) .

Na základě analýz a zkušeností členských NRENů bude řešěn model (obchodní, technologický) umožňující automatizaci (automatization/orchestration) nezbytných procesů k realizaci individuálních adekvátních sítí reflektujících současné trendy. Poptávka po využití „cloudových“ služeb stoupá, potenciál uživatelů sítě GÉANT je značný a velmi atraktivní pro komerční poskytovatele takových služeb (Cloud Service Providers - CSPs). Předpokladem je zacílení na flexibilitu a optimalizaci využití sítě GÉANT a nejen technologické, ale i marketingové řešení komplexních služeb pro uživatele (one-stop-shop). Poskytovatele cloudových a obdobných e-infrastruktur se v zásadě nezaobírají nezbytnou konektivitou pro realizaci nabízených svých on-line služeb. Právě automatizované řešení individuální konektivity „na míru“ danému uživateli, resp. skupině uživatelů (např. univerzita) je předmětem JRA1 T3.

GN4-2 NA3 T2

Task 2 z Networking Activity 3 má za úkol navazování kontaktů a udržování vazeb s jednotlivými výzkumnymi projekty infrastrukturami a v pan-Evropském prostoru. Hlavním cílem je optimálně navrhnout služby z portfolia GÉANTu a to na základě důkladné analýzy a identifikace jejich potřeb a pochopení principů fungování. NA3 využíva zpravidla jako primárniho komunikačního nástroje domovské NREN, těch zemí, ve kterých má daná infrastruktura hlavní sídlo.

Poslední úprava: 09.06.2016 16:05