cs:projects:glif

GLIF - Global Lambda Integrated Facility

Začátekzáří 2001
Stavstále probíhá
www.glif.is

GLIF je mezinárodní konzorcium, které prosazuje nové přístupy v oblasti tzv. lambda síťování. GLIF poskytuje lambda spojení v mezinárodním měřítku jako integrované prostředí pro podporu datově náročných vědeckých výzkumů a podporuje middleware pro lambda síťování. Sdružuje některé ze světových vynikajících síťových pracovníků, kteří společně pracují aby rozvíjeli mezinárodní infrastrukturu tím, že zajišťují vhodné zařízení, požadavky na konektivitu a nezbytné technické funkce a služby.

Účastníky GLIF jsou národní sítě výzkumu a vzdělávání (NREN), konzorcia a instituce pracující s lambda službami.

Sdružení CESNET je s aktivitami GLIF spojeno od začátků v roce 2001.

Poslední úprava: 10.05.2016 08:53