cs:projects:epcom

EPCOM II – Soubor prvků pro fotonickou komunikaci

Začátekleden 2015
Stavstále probíhá
EPCOM

Cílem projektu je realizovat sadu optických a elektronických prvků, které umožní provoz fotonické služby na vláknových a bezdrátových komunikačních spojích s vysokým stupněm kompenzace dopravního zpoždění přenášené informace. Mezi tyto prvky budou patřit fotonický bezdrátový spoj, fotonická jednotka kompenzace dopravního zpoždění a jednotka pro vyhodnocení dopravního zpoždění na fotonickém spoji. V rámci tohoto projektu budou uvedené prvky zapojeny do dvou pilotních realizací fotonického spoje, kde bude demonstrován přenos se stabilním dopravním zpožděním jak po optických vláknech, tak i přes bezdrátový spoj.

Poslední úprava: 10.05.2016 08:56